Doplnkové služby

  • Zabezpečenie realizačných prác

  • V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť pracovníkov na realizáciu betonárskych prác, základových dosiek a poterov.
  • Výkopové práce

  • Terénne a výkopové práce zabespečujeme externými dodávateľmi.