Doplnkové služby

Zabezpečenie realizačných prác

V prípade záujmu Vám vieme zabezpečiť pracovníkov na realizáciu betonárskych prác, základových dosiek a poterov.

Výkopové práce

Terénne a výkopové práce zabespečujeme externými dodávateľmi.