Ponuka betónov

Všetky betónové zmesi sú certifikované , čím je garantovaná maximálna kvalita. Na požiadanie dodávame k betónom certifikáty. 

Betón na potery

Do betónových zmesí na potery používame frakciu štrku 0 - 4 mm.
Do zmesi je možné na požiadanie pridať plastifikátory, alebo superplastifikátory. 

Betón do základov
Betón na priemyselnú podlahu 
Betón vodotesný
Betón cestný
Betón vysokopevnostný
Drátkobetón
Ekostyrén
Zavlhnutné zmesi ( suchý betón)

Na požiadanie je možnosť pridania do betónu plastifikátory a superplastifikátory.

Účel plastifikátorov:

- znižuje spotrebu vody (stekajúci)
- predlžuje spracovateľnosť
- zvyšuje pevnosť a hutnosť betónu